BM: İnsan hakları savunucularına daha fazla korunma sağlanmalı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan bir raporda, Özel Raportör Mary Lawlor, üye ülkeleri “insan hakları savunucularının korunması için” daha fazla önlem almaya çağırdı.

Raporda “devletlerin savunucuları korumak için daha fazla şey yapabileceğini ve yapması gerektiğini” vurgulayan Lawlor, 25 yıl önce devletlerin insan hakları savunucularının çalışmalarını teşvik etmeye ve korumaya yönelik bir deklarasyon üzerinde anlaşmalarına rağmen, bugün insan hakları konusunda çalışanların katkılarının çoğu zaman göz ardı edilmekte olduğunu belirtti. 

Lawlor, raporunda insan hakları savunucularının dünya genelinde karşılaştığı zorlu şartlara şu sözlerle dikkat çekti: “insan hakları savunucuları güçlü çıkar gruplarıyla barışçıl bir şekilde karşı karşıya gelmeleri, yolsuzluğu ortaya çıkarmaları, adaletsizliği kabul etmemeleri, suç çetelerine karşı çıkmaları, hükümetlerin gizlemek istediği konuları konuşmaları, gerçeği söylemeleri ve iyi şeylerin gerçekleşmesini sağlamaları nedeniyle saldırıya uğramaktadır.”

Raporda, insan hakları savunucularının dünya genelinde elde ettiği bazı başarılara dair detaylar yer alıyor. Bunlar arasında yasaları değiştirmek, adaletsizlik sonucu hapsedilen insanların serbest bırakılması, insani yardım sağlamak ve yolsuzluğun ortaya çıkarılması bulunuyor

Lawlor, raporda, bazı insan hakları savunucularının büyük baskı altında çalışmalarını sürdürmesinin dahi başlı başına önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Raporda, insan hakları savunucuları tarafından elde edilen zaferlerin, genellikle uzun mücadelelerin ve ağların ve diğer müttefiklerin yardımının sonucu olduğuna dikkat çekildi.

Lawlor, “İnsan hakları savunucularının hayati katkısını görmezden gelmek veya küçümsemek, onlara ve çalışmalarına yönelik riskleri artırır” ifadelerini kullandı.