TKEP/Leninist: HBDH'nin seferberliği sahiplenilmeli

TKEP/Leninist, Halkların Birleşik Devrim Hareketi'nin ilan ettiği devrimci seferberlik hamlesini sahiplenme çağrısı yaparak, "Faşizm ancak devrimle yıkılır" dedi.

TKEP/Leninist Merkez Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Halkların Birleşik Devrim Hareketi'nin ilan ettiği devrimci seferberlik sahiplenilmelidir" denildi.
Açıklamada, "HBDH'nin 12 Ekim açıklaması, mücadelenin farklı alanlarını kapsaması dolayısıyla, ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Devrimci seferberlikteki 'Faşizmi Yıkacağız' vurgusu önemlidir. Sosyal reformist anlayışın ifadesi olan 'faşizmi geriletme' ya da (seçim vb. barışçıl yöntemlerle) 'faşizmi yenme' ifadelerinin değil, 'faşizmi yıkacağız' vurgusunun yapılmış olması, devrimci eğilimi açığa vuruyor. Faşizm, ancak bir devrimle, zora dayalı bir devrimle yıkılır" diye kaydedildi.

'KURTULUŞ BİRLEŞİK DEVRİMDE'

TKEP, şu mesajları da verdi:

"Birleşik devrim anlayışıyla bütün alanlarda, her türlü devrimci araç ve yöntemi kullanarak, devrimci seferberlik ruhuyla harekete geçilmelidir. Emekçi halkların gerçek kurtuluşu ancak birleşik devrimle mümkündür.
Faşizm birleşik devrimle yıkılacak, halkların iktidarı kurulacaktır. Birleşik devrimin demokratik halk iktidarı, tekelci egemenliği ortadan kaldıracaktır. İşçi sınıfı ve emekçi yığınlarının bütün temel sorunlarını, ancak birleşik devrimin kuracağı halk iktidarı çözebilir. Kürt halkının özgürlüğü, tutsakların özgürlüğü, kadın cinsi üzerindeki baskıların son bulması, emperyalist tekellerin ve NATO'nun kovulması, yoksulların banka-kredi borçlarının silinmesi, işsizliğin ve yoksulluğun bitirilmesi, parasız sağlık ve ulaşım, parasız-bilimsel ve anadilde eğitim ve daha pek çok sorunun çözümü, ancak birleşik devrimin kuracağı demokratik halk iktidarıyla olanaklıdır."